Podopatrenie 7.5

02.09.2020
ID: 000517 Stavebné úpravy a prestavba 1.NP existujúceho objektu na regionálne umelecké centrum
Stavebné práce

27.07.2020
ID: 000479 Stavebné úpravy a prestavba – galéria Aliny Ferdinandy
Stavebné práce

28.02.2020
000271 Výmena strešnej krytiny - Kostol sv. Petra a Pavla - Borský Peter
Výber dodávateľa na stavebné práce na výmenu strešnej krytiny Kostola sv. Petra a Pavla - Borský Peter

28.02.2020
ID: 000270 Obnova strechy kostola- Borský sv. Jur
Obnova strechy kostola- Borský sv. Jur

27.01.2020
ID: 000233 Obnova kostola sv. Ondreja v obci Koválov
Výber dodávateľa na stavebné práce spojené s obnovou farského kostola sv. Ondreja v obci Koválov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev