Podopatrenie 6.4

28.09.2020
ID: 000534 Stavebné úpravy pre zmenu funkčného využitia časti stavby rodinného domu na ubytovanie.
Projekt rieši prestavbu rodinného domu súp. č 374 pre zmenu funkčného využitia nevyužitého podkrovia rodinného domu na ubytovanie. Riešený RD sa nachádza v obci Pruské, okres Ilava, katastrálne územie Pruské

17.09.2020
ID: 000523 Rekonštrukcia vinohradníckeho objektu s rozšírením
Rekonštrukcia čiastočne schátraného jestvujúceho vinohradníckeho objektu s jeho rozšírením o zrealizovanie podkrovnej nadstavby pre možné prenocovanie a ubytovanie náštevníkov tohto zariadenia.

17.08.2020
ID: 000507 Obnova športovísk a areálu pri Hoteli Severka v Zákopčí
SO 01 – Multifunkčné ihrisko – stavebné práce
SO 02 – Spevnené plochy a vybavenie – stavebné práce
SO 03 – Obnova technológie bazénu – dodanie tovaru

28.05.2020
ID: 000436 Rozšírenie a diverzifikácia služieb penziónu Zlatka Vinotéka a miestnosť pre maséra
Stavebné práce

19.05.2020
ID: 000428 „Mobilhaus Krásnohorská Dlhá Lúka“ – stavebné práce
Predmetom zákazky je realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a napojenie objektu na elektrické siete. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a stavebnom rozpočte.

19.05.2020
ID: 000427 „Mobilhaus Krásnohorská Dlhá Lúka“ – tovar
Predmetom zákazky je dodávka mobilného domu s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v špecifikácii.

11.05.2020
ID: 000421 „Prístavba oddychového a zážitkového hipoturistického centra“
Predmetom zákazky je realizácia prístavby hipoturistického centra vrátane ubytovania pre hostí a priestorov slúžiacich na ich regeneráciu, oddych a zábavu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a stavebnom rozpočte.

06.05.2020
ID: 000413 GAZDOVSKÝ DVOR – REKREAČNÉ CENTRUM – Drevenica A
Stavebné práce

06.05.2020
ID: 000412 Ukech dvor SO 03 Rodinný dom – prestavba nevyužitého objektu na ubytovanie a relax
Predmetom zákazky je realizácia prestavby nevyužitého domu na ubytovanie a relax. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požadovaných technických parametrov je uvedené v Súťažných podkladoch.

09.04.2020
ID: 000387 „Polyfunkčný objekt Oľšavce, prístavba a nadstavba“
Jestvujúca budova je jednopodlažný nepodpivničený objekt obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 5,6 m x 17,5 m. Prístavba a nadstavba polyfunkčného objektu pozostáva z prístavby pri severovýchodnom rohu jestvujúcej budovy o rozmeroch 5,5 x 7,5 m a nadstavby 2. NP nad celým pôdorysom.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev