Podopatrenie 6.4

10.05.2022
ID001075: Podpora cestovného ruchu a rozvoja obce Špania Dolina prostredníctvom investície do budovania ubytovacích kapacít
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Penzión – nadstavba, stavebné úpravy

12.01.2022
ID001043: Stavebné úpravy Chalupa nad rybníkom Dobrá Niva
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy Chalupa nad rybníkom Dobrá Niva

04.01.2022
ID001037: Polyfunkčný objekt Oľšavce, prístavba a nadstavba
Polyfunkčný objekt Oľšavce, prístavba a nadstavba

14.12.2021
ID001029: Penzión – nadstavba, stavebné úpravy
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Penzión – nadstavba, stavebné úpravy

10.12.2021
ID001027: Stavebné úpravy Chalupa nad rybníkom Dobrá Niva
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy Chalupa nad rybníkom Dobrá Niva

19.10.2021
ID000999: Modernizácia rodinného domu v súvislosti s vytvorením komunitného a relaxačného centra na podporu cestovného ruchu v regióne
Stavebné práce

12.10.2021
ID000990: APIRESTERAPIA BONOVO, Čamovce
APIRESTERAPIA BONOVO, Čamovce

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
Príloha č.2 - Projektová dokumentácia a výkaz výmer - súťažných podkladoch.

31.08.2021
ID: 000966 Modernizácia rodinného domu v súvislosti s vytvorením komunitného a relaxačného centra na podporu cestovného ruchu v regióne
Stavebné práce

23.08.2021
ID: 000961 Dedinka Vinpera Radošovce - domčeky

Výstavba štyroch domčekov označených ako A,B,C a G na ubytovanie hostí Vinárstva Vinpera s kapacitou 14 osôb, resp. 7 samostatných ubytovacích jednotiek. Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer je zverejnená na www.vinpera.sk.

14.07.2021
ID: 000925 Prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovanie v súkromí
Predmetom zákazky je prestavba a zmena účelu užívania rodinného domu na ubytovacie zariadenie.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF