Podopatrenie 6.4

21.12.2020
ID: 000603 Prístavba a nadstavba horárne
Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác pred­sta­vujúcich stavebné úpravy, prístavbu a nad­stavbu pôvodnej stavby horárne s cieľom zvýšenia štandardu ubyto­vania v tomto objekte. Výsledkom budú štyri apar­tmány s príslušenstvom na pos­chodiach, na prízemí bude spolo­čenská miestnosť s ku­chynkou a sociálnym zariadením pre hostí a v suteréne technická miestnosť, kuchynka a WC. Súčasťou stavby bude vodovodná prípojka z vlastného zdroja, odkanalizovanie stavby do no­vovybudovanej žumpy, oplotenie a stavba prí­strešku.

16.12.2020
ID: 000601 Prestavba rodinného domu na ubytovacie zariadenie – Rezidenčný dom
Stavebné práce

04.12.2020
ID: 000595 Stavebné úpravy budovy súp. č. 475 na ubytovanie v súkromí
Stavebné práce pri úprave a modernizácií rodinného domu pre účely poskytovania ubytovania v súkromí

04.12.2020
ID: 000594 Stavebné úpravy rodinného domu – modernizácia na ubytovanie v súkromí
Stavebné práce pri úprave a modernizácií rodinného domu pre účely poskytovania ubytovania v súkromí

09.11.2020
ID: 000534 Stavebné úpravy pre zmenu funkčného využitia časti stavby rodinného domu na ubytovanie.
Projekt rieši prestavbu rodinného domu súp. č 374 pre zmenu funkčného využitia nevyužitého podkrovia rodinného domu na ubytovanie. Riešený RD sa nachádza v obci Pruské, okres Ilava, katastrálne územie Pruské
Predĺženie lehoty

28.10.2020
ID: 000566 Plnoautomatický snežný kanón ventilátorový (2 ks)
2ks plnoautomatické snežné kanóny ventilátorové s minimálnymi parametrami: maximálny prietok minimálne 10 l/s; prevádzkový tlak 8 - 40 bar; maximálny príkon do 24 kW; celková váha kanóna do 750 kg; automatické natáčanie a naklápanie turbíny; ovládanie kanóna pomocou mobilného telefónu; počet nukleátorov min. 8 a viac; dotykový displej; vrátane požadovaného príslušenstva v zmysle Súťažných podkladov vrátane príloh.

05.10.2020
ID: 000554 Obnova športovísk a areálu pri Hoteli Severka v Zákopčí
SO 01 – Multifunkčné ihrisko – stavebné práce SO 02 – Spevnené plochy a vybavenie – stavebné práce SO 03 – Obnova technológie bazénu – dodanie tovaru

28.09.2020
ID: 000534 Stavebné úpravy pre zmenu funkčného využitia časti stavby rodinného domu na ubytovanie.
Projekt rieši prestavbu rodinného domu súp. č 374 pre zmenu funkčného využitia nevyužitého podkrovia rodinného domu na ubytovanie. Riešený RD sa nachádza v obci Pruské, okres Ilava, katastrálne územie Pruské

17.09.2020
ID: 000523 Rekonštrukcia vinohradníckeho objektu s rozšírením
Rekonštrukcia čiastočne schátraného jestvujúceho vinohradníckeho objektu s jeho rozšírením o zrealizovanie podkrovnej nadstavby pre možné prenocovanie a ubytovanie náštevníkov tohto zariadenia.

17.08.2020
ID: 000507 Obnova športovísk a areálu pri Hoteli Severka v Zákopčí
SO 01 – Multifunkčné ihrisko – stavebné práce
SO 02 – Spevnené plochy a vybavenie – stavebné práce
SO 03 – Obnova technológie bazénu – dodanie tovaru

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev