Vedenie PPA

Ing. Jaroslav Jánoš
Generálny riaditeľ (100)

Andrea Malperová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 375
pevná linka: +421 02 526 300 47
E-mail: Andrea.Malperova@apa.sk
 
Mgr. Petra Svobodová,
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - námestníka GR č. 102,
Poverená vykonávaním vedúceho zamestnanca - riaditeľa Kancelárie generálneho riaditeľa (110)
E-mail: Petra.Svobodova@apa.sk

Andrea Malperová (asistentka námestníčky GR)
Tel. č.: +421 918 612 375
pevná linka: +421 02 526 300 47
E-mail: Andrea.Malperova@apa.sk

Gabriela Fendrichová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk
 
Mgr. Miroslava Valovičová
Poverený zastupovaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľa odboru vnútorného auditu (130)
Tel. č.: +421918612442
E-mail: Miroslava.Valovicova@apa.sk

Ing. Beatrix Galandová
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa odboru vnútornej kontroly (150)

Mgr. Art. Simona Malatová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421918612639
E-mail: Simona.Malatova@apa.sk

Ing. Martin Hrachala 
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa sekcie informačných technológií (200)
E-mail: Martin.Hrachala@apa.sk

Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk
 
Ing. Igor Guba
Riaditeľ sekcie kontroly na mieste (300)
E-mail: Igor.Guba@apa.sk

Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk
 
Ing. Martin Remiš
Riaditeľ sekcie projektových podpôr (400)
E-mail: Martin.Remis@apa.sk

Zuzana Karasová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 116
E-mail: Zuzana.Karasova@apa.sk
 
JUDr. Peter Hirjak
Riaditeľ sekcie priamych podpôr (500)
E-mail: Peter.Hirjak@apa.sk

Katarína Jungová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 414 836
E-mail: Katarina.Jungova@apa.sk

Ing. Viera Kӧnigová
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania (600)
E-mail: Viera.Konigova@apa.sk

Mgr. Lenka Kelemenová (asistentka riaditeľky)
E-mail: Lenka.Kelemenova@apa.sk

Ing. Martina Rafajová, PhD.
Riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)
E-mail: Martina.Rafajova@apa.sk

Mgr. Bernadeta Juhászová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 651
E-mail: Bernadeta.Juhaszova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev