Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov

09.04.2019

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA

PPA vychádzajúc v ústrety žiadateľom o nenávratný finančný príspevok ako aj prijímateľom, ktorí majú povinnosť doložiť doklady z obstarávania pripravila možnosť zverejňovať oznámenia o obstarávaní stavebných prác, tovarov a služieb na webovom sídle PPA.
Viac informácií nájdete v časti: PPA / Podpory / Priame podpory /PRV 2014 - 2020 / Obstarávanie

 • Logo - PRV SR 2014-2020

  Logo - OPRH SR 2014-2020

  Miestne akčné skupiny

  Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

  Aktuálne výzvy

  Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev