Podopatrenie 4.1

08.08.2022
ID001105: Obstaranie kolesového traktora
Kolesový traktor

29.07.2022
ID001104: Technológia zavlažovania

Predmetom zákazky je dodávka tovarov

29.07.2022
ID001103: Technológia zavlažovania
Predmetom zákazky je dodávka tovarov

28.06.2022
ID001101: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD, p.č. 2174/3, k.ú. Udavské, okr. Humenné
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD, p.č. 2174/3, k.ú. Udavské, okr. Humenné

28.06.2022
ID001100: Stavebné úpravy skladu objemových krmovín pre ŽV, p.č. 375, k.u.Vyšný Hrušov, okr. Humenné
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: SStavebné úpravy skladu objemových krmovín pre ŽV, p.č. 375, k.u.Vyšný Hrušov, okr. Humenné

28.06.2022
ID001099: Stavebné úpravy skladu krmovín pre ŽV, č. 384 Vyšný Hrušov, okr. Humenné

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy skladu krmovín pre ŽV, č. 384 Vyšný Hrušov, okr. Humenné

28.06.2022
ID001098: Stavebné úpravy silážnej a senážnej jamy Rovné, k.ú. Rovné
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy silážnej a senážnej jamy Rovné, k.ú. Rovné

28.06.2022
ID001097: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 182/1, 2, 2125/8 k.ú. Rovné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 182/1, 2, 2125/8 k.ú. Rovné

28.06.2022
ID001096: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č. 182/9, k.u. Rovné
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č. 182/9, k.u. Rovné

28.06.2022
ID001095: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č. 182/8, k.u. Rovné
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č. 182/8, k.u. Rovné

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev