Podopatrenie 4.1

23.03.2023
ID001244: Teleskopický nakladač - manipulátor

Účelom je dodanie teleskopického nakladača

23.03.2023
ID001243: Obstaranie poľnohospodárskej techniky

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti z dôvodu, že časti tvoria samostatné hnuteľné veci, ktoré je možné dodávať aj jednotlivo.

Zákazka je rozdelená nasledovne:

1. Ťahaná ovíjačka balíkov - 1 ks

2. Traktorový náves – 1 ks
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu časť alebo obidve časti predmetu zákazky.

22.03.2023
ID001242: Teleskopický nakladač - manipulátor
Účelom je dodanie teleskopického nakladača

22.03.2023
ID001239: Stroje na zber krmovín

Predmetom zákazky sú Stroje na zber krmovín, v rozsahu:

Žací stroj (1 kus)

Obracač krmovín (1 kus)
v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

21.03.2023
ID001238: Skladové a výrobné priestory pre včelárstvo

Predmetom zákazky je obstaranie stavebných prác na realizáciu stavby :  Skladové a výrobné priestory pre včelárstvo

20.03.2023
ID001237: Rozmetadlo

Predmetom zákazky je Rozmetadlo (1 kus), v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

20.03.2023
ID001236: Rozmetadlo maštaľného hnoja
Predmetom zákazky je Rozmetadlo maštaľného hnoja (1 kus), v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

20.03.2023
ID001235: Matečník – modernizácia na konskú maštaľ
Predmetom zákazky je obstaranie stavebných prác na realizáciu stavby Matečník- modernizácia na konskú maštaľ

20.03.2023
ID001234: Modernizácia poľnohospodárstva Zvara - Obstaranie hospodárskych strojov

Predmetom zákazky je obstaranie hospodárskej techniky v nasledovnom zložení:

• 1 ks Šmykom riadený nakladač
• 1 ks Zhrňovač krmovín

15.03.2023
ID001232: Nákup poľnohospodárskej techniky

Teleskopický manipulátor

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev