Podopatrenie 4.1

22.09.2020
ID: 000529 Technológia zavlažovania
Center Pivot 340 m Center Pivot 266 m Kvapková závlaha s filtráciou Motorové čerpadlo 1 Motorové čerpadlo 2

02.09.2020
ID: 000516 Pásové zavlažovace a podporné čerpadlá
Predmetom zákazky je obstaranie: pásový zavlažovač 110 – 550, v počte 5 ks; pásový zavlažovač 110 – 520, v počte 2 ks; podporné čerpadlo v počte 2 ks, vrátane dopravy a montáže na mieste plnenia, zapojenie do prevádzky a odskúšanie dodaných tovarov, vrátene zaškolenia obsluhy, záručného a pozáručného servisu.

28.08.2020
ID: 000514 Lineárny, pivotový a pásové zavlažovače
 Predmetom zákazky je obstaranie:
- lineárny zavlažovač L1: typ frontálny a pivotový pohyb- 1 ks,
- pivotový zavlažovač P1: typ stabilný – 1 ks,
- pásový zavlažovač 100-330 - 5 ks,
- pásový zavlažovač 110-470 - 1 ks.

28.08.2020
ID: 000513 Rekonštrukcia čerpacích staníc ZčS1 Pobedím a ZČS2 Považany 2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia čerpacích staníc ZČS1 Pobedím a ZČS2 Považany 2

18.08.2020
ID: 000509 Rekonštrukcia ovčina a rekonštrukcia maštale na ovčín.
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie ovčina a rekonštrukcie maštale na ovčín. Obstarávateľ poskytuje podrobné vymedzenie predmetu zákazky vo forme výkazu výmer je špecifikované v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov, ktorá je pre všetkých dodávateľov záväzná a nemenná a musia z nej vychádzať pri tvorbe svoje ponuky

11.08.2020
ID: 000503 Pásové zavlažovače a mobilný čerpadlový agregát
Dodávka 2 ks pásových zavlažovačov s konzolami a s mobilným čerpadlovým agregátom

30.07.2020
ID: 000486 Nákup lineárneho zavlažovača
lineárny zavlažovač s dĺžkou 270 m

30.07.2020
ID: 000485 Výmena technológie na čerpacej stanici Plavecký Peter
Výmena technológie na čerpacej stanici v k.ú. Plavecký Peter, pozostávajúca z výmeny technologických tlakových čerpadiel, zavodňovacieho čerpadla s napojením na podružný rozvádzač s frekvenční meničom, výmena prívodného potrubia, výmena elektrického pripojenia a inštalácia indukčného prietokomeru


15.07.2020
ID: 000477 Obnova závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROPEK-TEAM, spol. s r.o.
Predmetom zákazky sú pivotové zavlažovače: Pivotový zavlažovač fixný 500 m, Pivotový zavlažovač fixný 510 m, Pivotový zavlažovač premiestniteľný 310 m. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

14.07.2020
ID: 000476 Obnova závlahového hospodárstva Andrej Šebeň SHR
Predmetom zákazky je Pásový zavlažovač 400/110   2 ks a Prenosné rýchlospojkové potrubie s hydrantmi 1 ks. Bližšie informácie v súťažných podkladoch

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev