Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

17.05.2018

Aktualizácia č. 4 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

31.01.2018

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

28.09.2017

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

19.09.2017

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02

08.06.2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

07.03.2017

Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02, Aktivita 2

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev