Organizácia trhu a štátna pomoc

30.06.2021

Organizácia trhu a štátna pomoc

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesov pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a Slovenskej republiky, zvýšenia verejnej kontroly procesov poskytovania podpôr v rámci spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami, zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra prehľad všetkých vyplatených podpôr prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb ľuďom - data.gov.sk.

Spoločná organizácia trhu
Zverejnenie vyplatených podpôr v rámci opatrení spoločnej organizácie trhu
https://data.gov.sk/dataset/prehlad-podpor-poskytovanych-v-ramci-organizacie-trhu

Štátna a minimálna pomoc
Zverejnenie poskytnutých dotácií v rámci štátnej a minimálnej pomoci
https://data.gov.sk/dataset/dotacie-poskytovane-v-ramci-statnej-a-minimalnej-pomoci
Aktualizované k 30.6.2021

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev