Podopatrenie 16.4 - 4.2

08.10.2020
ID: 000515 Sklad ovocia
Prístavba a zmena účelu užívania stavby zo skladu na sklad jabĺk
Predĺženie lehoty

01.10.2020
ID: 000548 „WHITE AGRO_predajňa“
Zriadenie predajne WHITE AGRO

30.09.2020
ID: 000546 „GON AGRO_predajňa“
Vybudovanie novej predajne- GON AGRO, s.r.o.

29.09.2020
ID: 000545 : „GON AGRO_hala na spracovanie medu“
Vybudovanie novej haly na spracovanie medu- GON AGRO, s.r.o.

29.09.2020
ID: 000542 „DOUVE-AGRO_kamerový a zabezpečovací systém“
Obstaranie zariadení- kamerový a zabezpečovací systém DOUVE AGRO s.r.o.

29.09.2020
ID: 000541 „DOUVE-AGRO_vozidlá“
Obstaranie nákladného vozidla v chladiarenskej úprave mäso vo vise

29.09.2020
ID: 000540 „GON AGRO_vozidlá“
Obstaranie auta na rozvoz GON AGRO, s.r.o.

28.09.2020
ID: 000536 „BoostFarm_Kamerový a zabezpečovací systém“
Obstaranie zariadení- kamerový a zabezpečovací systém BoostFarm, a.s.

28.09.2020
ID: 000535 „BoostFarm_vozidlá“
Obstaranie chladiarenského vozidla na rozvoz produktov BoostFarm,a.s.

28.09.2020
ID: 000533 Stavba – FOOD UNION s.r.o. Lehnice
Vybudovanie podnikovej predajne v Gabčíkove a skladov v Lehniciach, Gabčíkove a v Dunajskej Strede

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev