Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

PoUtStŠtPiSoNe
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Legenda
ANC, AEKO, EKO, UEV
AKZ, ZPZP
LEKS, LUEV, PZPP

Aktuality

08.06.2023

Oznámenie pre MAS

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom iniciatívy LEADER, že v súvislosti s pripravovaným vydávaním rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 bude v celkovej schválenej sume uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP zohľadňovať sumy všetkých predložených žiadostí o platbu príslušnej MAS podaných na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kontrahovaných v rámci z výzvy č. 27/PRV/2018, a to ku dňu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP.
viac informácií
01.06.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIU V CELKOVEJ VÝŠKE 1,2 MIL EUR NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ODHAD PLEMENNEJ HODNOTY.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci – dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty. Termín na posielanie žiadostí je od 1. júna 2023 do 5. júna 2023. Alokácia na túto dotáciu je 1 200 000 EUR.

viac informácií
01.06.2023

PPA POMÔŽE 40 MILIÓNOVOU VÝZVOU NA ROZVOJ VIDIEKA.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 66/PRV/2023 z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.
viac informácií
01.06.2023

Oboznámenie prijímateľov s plošným monitorovaním plôch (Area monitoring system)

V zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 a čl. 10 Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 2022/1173, je pre členské štáty povinný nový komplexný prvok s názvom Area monitoring system (AMS)- Systém plošného monitorovania plôch. Je to nový spôsob ako overiť, či na poľnohospodárskych plochách prebehli požadované poľnohospodárske aktivity, a či takto boli splnené podmienky pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.
viac informácií
31.05.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.102808. Výzva je otvorená od 01. júna 2023 do 05. júna 2023.
viac informácií
29.05.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 68/PRV/2023 pre podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 68/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
29.05.2023

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 67/PRV/2023 pre podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

PPA oznamuje, že zverejnila  výzvu č. 67/PRV/2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
19.05.2023

Oznam o krátkodobej nedostupnosti aplikácie GSAA

PPA upozorňuje žiadateľov o priame podpory, ktorí ešte nevykonali zákres v aplikácii GSAA, že z technických príčin bude webová aplikácia GSAA nedostupná pre žiadateľov v nasledovných termínoch: 
23.05.2023 (utorok) - od 15.00 do 18.00 hod.

25.05.2023 (štvrtok) - od 15.00 do 18.00 hod.

viac informácií
15.05.2023

Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS

Školenie je určené pre odborných hodnotiteľov MAS a manažérov MAS - dňa 31.05.2023 v čase od 08:30 do 17:30 hod. Vás pozývame na školenie, ktoré bude prebiehať kombinovanou formou prezenčne (fyzicky) v priestoroch IZPI (Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra) a online.
viac informácií
15.05.2023

Oznam o konaní verejného odpočtu Výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2022

Verejný odpočet sa uskutoční v sídle PPA na Hraničnej 12, Bratislava, v zasadačke Šírava, v stredu 31. mája 2023 o 10.00 h.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF