Podopatrenie 16.4 - 4.1

10.08.2020
ID: 000430 Rekonštrukcia maštalí - Veľká Lúka
Predmetom zákazky sú stavebné práce v jestvujúcich objektoch Maštaľ č.1 -  P.č. 236/5 a Maštaľ č. 2 - P.č. 236/18  v hospodárskom dvore vo Veľkej Lúke. Stavba je rozdelená na 2 stavebné objekty SO 01 -ide o výmenu drevených okien a dverí za plastové a SO02- ide o výmenu drevených okien a dverí za kovové v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa výkazu výmer pre jednotlivé stavebné objekty, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Predĺženie lehoty

29.06.2020
ID: 000465 Obstaranie tovaru - traktor
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks traktora

29.06.2020
ID: 000430 Rekonštrukcia maštalí - Veľká Lúka
Predĺženie lehoty

16.06.2020
ID: 000451 Stavebné úpravy PO Panónia
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii poľnohospodárskeho objektu Panónia

28.05.2020
ID: 000435 Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre Firma Gulik s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie nevyhnutného technického vybavenia do náročného podhorského terénu: 1.) Traktor s čelným nakladačom – bude sa používať ku koseniu, baleniu balíkov sena a senáže na kompletnú výrobu sena a vykladeniu a vozeniu hnoja a pre zásobovanie krmovín zvierat 2.) Mulčovač - bude sa používať na dočisťovanie pastvy po zostatkoch po pasení ovcami, nežiadúcich tráv a krovín3.) Rozdružovač – bude slúžiť na lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu sena a senáže pri kŕmení oviec 4.) LIS – bude slúžiť na výrobu a kvalitné uskladnenia sena a senáže 5.) Disková žacia lišta. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podklad - príloha č.1.

19.05.2020
ID: 000430 Rekonštrukcia maštalí - Veľká Lúka
Predmetom zákazky sú stavebné práce v jestvujúcich objektoch Maštaľ č.1 - P.č. 236/5 a Maštaľ č. 2 - P.č. 236/18 v hospodárskom dvore vo Veľkej Lúke. Stavba je rozdelená na 2 stavebné objekty SO 01 -ide o výmenu drevených okien a dverí za plastové a SO02- ide o výmenu drevených okien a dverí za kovové v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa výkazu výmer pre jednotlivé stavebné objekty, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov

11.05.2020
ID: 000424 Obstaranie tovaru - traktor
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks traktora

05.05.2020
ID: 000410 Obstaranie tovaru -teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks teleskopického nakladača

04.05.2020
ID: 000306 Chladenie haly na skladovanie zemiakov
Predmetom zákazky je dodávka a montáž chladiarenskej techniky do skladovej haly na skladovanie zemiakov.
Predĺženie lehoty

27.04.2020
ID: 000310 Nákup poľnohospodárskej mechanizácie
Kolesový traktor, pluh, mulčovač, rosič, rozmetadlo
Predĺženie lehoty

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev