Výročné správy PPA

15.05.2023

Výročná správa za rok 2022


09.05.2022

Výročná správa za rok 2021


12.05.2021

Výročná správa za rok 2020


15.05.2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

15.05.2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

17.05.2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

19.05.2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

14.05.2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

06.05.2014

Výročná správa za rok 2013

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF