Centrum informácií

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Kontakt pre verejnosť
Tel. č.: +421 918 612 429
E-mail: info@apa.sk

Kontakt pre zahraničie
E-mail: international@apa.sk

Kontakt pre média
E-mail: media@apa.sk

Newsletter PPA
Prihlásiť sa na odber

Boj proti korupcii
E-mail: korupcia@apa.sk

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
E-mail: protispolocenskacinnost@apa.sk

Sťažnosti podávajte na:
PPA odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Podateľňa PPA

Hraničná 12, 815 26, Bratislava
prízemie 

Úradné hodiny

pondelok až štvrtok: piatok:
8.00-12.00 8.00-12.00
12.30 - 15.00 12.30 –14.00

Deň pred štátnym sviatkom a deň pred dňom pracovného pokoja je podateľňa otvorená do 14:00 hod.


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev