Dokumenty na stiahnutie

28.02.2022

Dataset hraníc užívania

Stiahnuť dataset hraníc užívania

28.02.2022

Informácia o postupe získania prístupu do aplikácie pre Geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA) pre nového žiadateľa pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2022

Potenciálny nový žiadateľ, ktorý chce podať jednotnú žiadosť na rok 2022 požiada PPA o zriadenie konta v GSAA, tak že v prvom kroku podá elektronicky prostredníctvom slovensko.sk, alebo na príslušnom regionálnom pracovisku PPA vyplnený a podpísaný Identifikačný list na rok 2022 (ďalej len „IL 2022“).

Formulár IL2022 je dostupný na stránke PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-vo-veci-predkladania-iadost-na-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-r-2022/11321.

Sieť príslušných regionálnych pracovísk PPA je dostupná na nasledujúcom odkaze: https://www.apa.sk/regionalne-pracoviska-ppa.

Po podaní IL 2022 následne PPA registráciu spracuje a požiadavku na vytvorenie prístupu pre nového užívateľa technicky zabezpečí. PPA informuje žiadateľa o prihlasovacích údajoch prostredníctvom emailu a sms správy, v prípade nedostupnosti poštovým stykom.

Pokiaľ užívateľ požaduje zmenu prideleného hesla, táto možnosť je prístupná priamo v aplikácií GSAA. V prípade nefunkčnosti hesla je potrebné obrátiť sa na technickú podporu mailom na podporagsaa@apa.sk.

PPA bude poskytovať okrem emailovej aj telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 16:00.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF