Záložné právo

25.11.2009

Potvrdenie PPA pre obec - banková záruka

23.11.2009

Potvrdenie PPA pre obec - vyhlásenie ručiteľa

Žiadosť o vypracovanie záložnej zmluvy

22.04.2009

Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev