Výzva č. 2014/PRV/34

15.07.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.2.

Číslo výzvy: 2014/PRV/34 - aktualizácia č. 2

25.06.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.2.

Číslo výzvy: 2014/PRV/34 - aktualizácia č. 1

14.05.2014

Príloha č.5 k ŽoNFP pre opatrenie 1.2.

aktualizovaná 12.6.2014

28.01.2014

Príručka pre ziadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.2.

28.01.2014

Príloha č.4 k ŽoNFP pre opatrenie 1.2.

28.01.2014

Príloha č.3 k ŽoNFP pre opatrenie 1.2.

28.01.2014

Príloha č.2 k ŽoNFP pre opatrenie 1.2.

28.01.2014

Príloha č.1 k ŽoNFP pre opatrenie 1.2.

28.01.2014

Žiadosť o NFP pre opatrenie 1.2.

28.01.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.2.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev