Výzva č. 2013/PRV/30

22.11.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/30 aktualizácia č. 1

01.10.2013

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, PRE 3. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA OPATRENIE 1.2 PRIDÁVANIE HODNOTY DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV A PRODUKTOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
z 1.10.2013

26.06.2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.2. č. 2013/PRV/30

26.06.2013

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, PRE 3. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA OPATRENIE 1.2 PRIDÁVANIE HODNOTY DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV A PRODUKTOV LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov

26.06.2013

Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príloha č.2 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príloha č.3 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príloha č.4 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príloha č.5 k ŽoNFP - opatrenie 1.2.

26.06.2013

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“

Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov
Aktualizované 12. 7. 2013

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev