Výzva č. 2009/PRV/09

11.06.2010

Registračný formulár pre opatrenie 3.4.1

10.03.2010

Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

17.03.2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

27.01.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
(aktualizované)

14.01.2009

Tabuľky

02.01.2009

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 č. 2009/PRV/09

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev