Vedenie PPA

Mgr. Jozef Kiss, MA.
Generálny riaditeľ
Andrea Malperová (asistentka generálneho riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 375
pevná linka: +421 2 526 300 47
E-mail: Andrea.Malperova@apa.sk

Mgr. Petra Svobodová
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - námestníka GR
Poverená vykonávaním vedúceho zamestnanca - riaditeľa Kancelárie generálneho riaditeľa E-mail: Petra.Svobodova@apa.sk
Gabriela Fendrichová
(asistentka riaditeľky KGR)
Tel. č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk

Mgr. Dagmar Tureková
Riaditeľka osobného úradu)
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk
Viktória Černá (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 277
E-mail: Viktoria.Cerna@apa.sk

Mgr. Miroslava Valovičová
Poverená zastupovaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľa odboru vnútorného auditu Tel. č.: +421 918 612 442
E-mail: Miroslava.Valovicova@apa.sk

Mgr. Marek Řezač
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa odboru vnútornej kontroly
E-mail: Marek.Rezac@apa.sk
Mgr. Art. Simona Malatová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 639
E-mail: Simona.Malatova@apa.sk

JUDr. Ing. Michal Bartók
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa sekcie informačných technológií
E-mail: Michal.Bartok@apa.sk
Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk

PhDr. Pavel Kelemen
Poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie kontroly na mieste
E-mail: Pavel.Kelemen@apa.sk
Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk

Ing. Otto Szőke 
Poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie
E-mail: Otto.Szoke@apa.sk
Zuzana Karasová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 116
E-mail: Zuzana.Karasova@apa.sk

JUDr. Peter Hirjak
Riaditeľ sekcie priamych podpôr
E-mail: Peter.Hirjak@apa.sk
Katarína Jungová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 414 836
E-mail: Katarina.Jungova@apa.sk

Ing. Viera Kӧnigová
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania
E-mail: Viera.Konigova@apa.sk
Mgr. Lenka Kelemenová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 112
E-mail: Lenka.Kelemenova@apa.sk

Ing. Gelatičová Viera 
Poverená vykonávaním funkcie riaditeľky sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci
E-mail: Viera.Gelaticova@apa.sk
Dominika Maas (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 764
E-mail: Dominika.Maas@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev