27.02.2019

Usmernenie MPRV SR č. 3629/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.

   

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev