Tlačové správy

25.10.2021

DOBRÁ SPRÁVA PRE POĽNOHOSPODÁROV - PPA VYPLÁCA PREDDAVKY NA PRIAME PODPORY

Bratislava, 25. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s vyplácaním preddavkov na priame podpory. Prvé platby odišli v piatok 22. októbra 2021 a išlo o preddavkové platby na viazané priame platby na zvieratá.

22.10.2021

PPA POSIELA PRVÉ POZASTAVENÉ PLATBY

Bratislava, 22. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) po úspešnom obhájení akreditácie a splnení všetkých požiadaviek na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom posiela prvé pozastavené platby.

20.10.2021

IDEME ROBIŤ VÝRAZNÉ ZMENY

Bratislava, 19. október 2021: Na stretnutí zástupcov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) s predstaviteľmi Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí (ZMOS) za prítomnosti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) odznela pozitívna správa o spustení platieb na chod MAS a animácie. Pre MAS je to, po období akreditačného procesu, počas ktorého boli platby pozastavené, dôležitá informácia pre ich ďalšie fungovanie.

18.10.2021

PPA prijíma žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave.

Bratislava, 18. októbra 2021: PPA zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2021 na účasť spracovateľa na výstave. Žiadatelia môžu žiadosti o podporu predkladať do 8. novembra 2021. Po tomto termíne už nebudú zo strany PPA akceptované. Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený na webovej stránke PPA.

15.10.2021

Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne obhájila akreditáciu

Bratislava, 15. októbra 2021 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne obhájila akreditáciu a splnila všetky požiadavky na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) potvrdilo, že pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa boli splnené všetky podmienky a PPA sa môže zaradiť medzi rešpektované európske inštitúcie podobného zamerania.

23.09.2021

DOBRÁ SPRÁVA PRE VINÁROV: PPA ZAČÍNA PRIJÍMAŤ ŽIADOSTI PRE VINÁRSKY ROK 2021/2022.

Bratislava, 22. september 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2021/2022. Žiadatelia môžu žiadosti o podporu predkladať do 15. októbra 2021.

16.09.2021

ODPOČET ČINNOSTI PPA POD VEDENÍM GENERÁLNEHO RIADITEĽA JOZEFA KISSA A AKREDITAČNÝ PROCES

Bratislava, 16. septembra 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa prijala opatrenia, ktoré majú zaručiť obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021. Obnovenie akreditácie predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). 

06.09.2021

Do konca roka budeme v štandarde

Bratislava, 3. septembra 2021: Na dnešnom stretnutí vedenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) so zástupcami Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) informoval Generálny riaditeľ Jozef Kiss, že PPA prijala opatrenia, ktoré prispejú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií z projektov poľnohospodárov. „Chceme, aby sme v priebehu dvoch mesiacov spustili väčšiu časť platieb a zostávajúce platby do konca tohto roka,“ uviedol Jozef Kiss. Opatrenia sa týkajú procesu schvaľovania zmlúv a nastavení IT systémov. Jozef Kiss si od týchto zmien sľubuje zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu schvaľovania projektov, zmlúv a vyplácania plnenia.

31.08.2021

PPA štartuje nový školský rok s podporou konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila včera 2 výzvy pre všetkých schválených uchádzačov na podanie žiadostí o pridelenie maximálnej výšky pomoci v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. zo dňa 7.júla 2021 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. So začiatkom nového školského roka sa teda opäť rozbehne program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách na obdobie 2021 – 2022.

13.08.2021

PPA štartuje s výzvou pre Zelenú naftu v roku 2021

BRATISLAVA, 13. augusta 2021 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach. Oprávnení žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať od 16. augusta 2021 do 17. septembra 2021. Po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev