Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca
Radik Miroslav
Rakús Marian
Rašo Andrej
Rašová Darina
Rašovská Viera
Renčo Rastislav
Renčová Monika
Rendvanská Lucia
Repáňová Zuzana
Rešetková Mária
Révayová Viera
Řezáč Marek
Riegelová Diana Kim Latifah
Rigó Štefan
Robová Andrea
Rondošová Lenka
Roninová Lucia
Rozkopálová Andrea
Rozsíval Michal
Rusňáková Michaela
Ružičková Katarína

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev