Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca
Darnadi Simona
Darovná Nadežda
Denková Lenka
Dlhá Danica
Dlhá Danica
Dohnáleková Ingrid
Dorica Marek
Dražová Emília
Drobná Gabriela
Droppa Rastislav
Duchová Oľga
Dudášová Kvetoslava
Dudášová Nikola
Dujničová Emília
Dulín Peter
Durančík Ján
Ďurech Dalibor
Ďurinová Erika
Dvořák Vladimír

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev