Regionálne pracovisko PPA, Rimavská Sobota

Družstevná 1
979 01 Rimavská Sobota

Zobraz väčšiu mapu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev