Regionálne pracovisko PPA, Poprad

Kežmarská 9
058 01 Poprad
(budova SPP, a.s.)

Zobraz väčšiu mapu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev