Príručka pre žiadateľa

26.11.2021

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 6

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 6.

18.11.2019

Príručka pre žiadateľa o NFP

28.03.2018

Príručka pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

20.11.2017

Príručka pre žiadateľa NFP

Verzia 3

03.07.2017

Príručka pre žiadateľa NFP

Verzia 2

30.04.2015

Príloha č. 5 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 4 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

30.04.2015

Príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev