Podopatrenie 6.4

19.06.2015

Výzva - opatrenie 6.4

19.06.2015

Priloha č. 1a k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 6.4_1

19.06.2015

Priloha č. 1b k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 6.4_2

19.06.2015

Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

19.06.2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

19.06.2015

Príloha č. 3.1.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 6.4_1

19.06.2015

Príloha č. 3.1.1.1 k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka body a nezamestnanosť 6.4_1

19.06.2015

Príloha č. 3.1.2.1 k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka body a nezamestnanosť 6.4_2

19.06.2015

Príloha č. 3.1.2 k Výzve - Formulár ŽoNFP oblasť 6.4_2

19.06.2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev