Podopatrenie 4.1

13.01.2022
ID001045: Teleskopického manipulátora
Teleskopický manipulátora v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, príloha č.1

13.01.2022
ID001044: Návesný postrekovač
Návesný postrekovač  v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, príloha č.1

07.01.2022
ID001040: Doplnenie technického vybavenia chovu oviec
Doplnenie technického vybavenia chovu oviec Tovary

05.01.2022
ID001039: Doplnenie technického vybavenia pre chov hovädzieho dobytka
Doplnenie technického vybavenia pre chov hovädzieho dobytka

19.10.2021
ID000998: Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne:
1. Traktor
2. Zhrabovač krmovín

17.09.2021
ID: 000976 Šmykom riadený čelný nakladač

Predmetom je dodanie (vrátane dopravy, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a zabezpečenia servisu) nového, nepoužívaného (nerepasovaného) šmykom riadeného čelného nakladača podľa technických parametrov uvedených v prílohe č. 1 výzvy

14.07.2021
ID: 000926 Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie tovarov a to konkrétne: 1. Traktor 2. Pluh

11.05.2021
ID: 000778 Obracač krmovín
Obracač krmovín. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch

03.05.2021
ID: 000764 Nákup poľnohospodárskych strojov – Kolesový traktor a Rozmetadlo
tovar

14.04.2021
ID: 000727 Obstaranie kolesového traktora
Predmetom zákazky je kolesového traktora pre zabezpečenie poľnohospodárskej činnosti.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev