Podopatrenie 4.2

24.10.2022
ID001156: Modernizácia výrobného procesu spoločnosti EQUUS, a.s.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu: Modernizácia výrobného procesu spoločnosti EQUUS, a.s.

11.07.2022
ID001102: Kontinuálna automatická izobarická plniaca linka na plnenie sirupu a piva do spotrebiteľského balenia 1 ks
Kontinuálna automatická izobarická plniaca linka na plnenie sirupu a piva do spotrebiteľského balenia 1 ks

21.06.2022
ID001081: Obstaranie vinohradníckeho traktora
Obstaranie vinohradníckeho traktora od 75 do 90koní, kabínkový v základnej výbave

predĺženie lehoty

20.06.2022
ID001081: Obstaranie vinohradníckeho traktora
Obstaranie vinohradníckeho traktora od 75 do 90koní, kabínkový v základnej výbave

17.05.2022
ID001076: Kĺbový nakladač
Predmetom zákazky je kĺbový nakladač – 1 ks

04.04.2022
ID001065: Chladiarenský automobil do 3,5t
Predmetom zákazky je Chladiarenský automobil do 3,5t , v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

15.03.2022
ID001059: ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany
Predmetom zákazky je ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko - Dvor Dohňany (stavebné práce) v zmysle priloženej projektovej dokumentácie, výkazu výmer (Prehľad rozpočtových nákladov) a zmluvy o dielo.

09.06.2020
ID: 000446 Modulárne zariadenie na porážanie hydiny
Modulárne zariadenie na porážanie hydiny 1 ks, Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

10.03.2020
ID: 000238 Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec. Predĺženie lehoty.
Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec. Technológia pozostáva zo štyroch logických celkov.
Predĺženie lehoty

29.01.2020
ID: 000238 : Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec
Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec. Technológia pozostáva zo štyroch logických celkov.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF