Podopatrenie 4.2

09.06.2020
ID: 000446 Modulárne zariadenie na porážanie hydiny
Modulárne zariadenie na porážanie hydiny 1 ks, Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

10.03.2020
ID: 000238 Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec. Predĺženie lehoty.
Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec. Technológia pozostáva zo štyroch logických celkov.
Predĺženie lehoty

29.01.2020
ID: 000238 : Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec
Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba pre pekáreň Lučenec. Technológia pozostáva zo štyroch logických celkov.

13.01.2020
ID: 000219 Zásobovacie vozidlo
Predmetom zákazky je obstaranie:1 ks zásobovacie vozidlo v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

14.11.2019
ID: 000183 Zásobovacie vozidlo
Predmetom zákazky je obstaranie: 1 ks zásobovacie vozidlo v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

27.08.2019
ID: 000022 STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV, NEMŠOVÁ
Predmetom zákazky: „STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV, NEMŠOVÁ“ sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Predĺženie lehoty

17.07.2019
ID: 000022 STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV, NEMŠOVÁ sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer

10.07.2019
ID: 000018 Obstaranie technológie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov
Obstaranie technológie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov", je obstaranie technologických častí mliekarenských zariadení na príjem mlieka, príjmové tanky na mlieko, pasterizačná stanica, odstredivka na smotanu, úschova a ošetrenie smotany, výrobník syra, výroba pareného syra, udiareň a súvisiace technické zariadenia.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev