Podopatrenie 4.1

15.10.2021
ID000997: ,,Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby pre PIAL – AGRO s.r.o.“

Rozmetadlo maštaľného hnoja – 1 ks,

Fekálny náves/cisterna – 1 ks v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.

15.10.2021
ID000996: Investície spoločnosti Prima Fruit, a.s. do závlahových systémov
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru súvisiaceho s rekonštrukciou skleníka o výmere 6ha. Ide o výmenu kompletného zavlažovacieho systému, konkrétne o výmenu rozvodov a kvapkovačov vo všetkých sekciách skleníka.

14.10.2021
ID000995: Modernizácia dojárne
Modernizácia dojárne – 1 súbor, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

14.10.2021
ID000994: Rozmetadlo maštaľného hnoja
Rozmetadlo maštaľného hnoja – 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

14.10.2021
ID000993: „Zvýšenie technickej vybavenosti podniku
Obstaranie poľnohospodárskych strojov

14.10.2021
ID000992: Technika do ŽV
Predmetom zákazky je obstaranie mulčovača s minimálnym pracovným záberom 5 000 mm.

13.10.2021
ID000970: Teleskopický nakladač

Teleskopický nakladač – 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Predĺženie lehoty

08.10.2021
ID000944: Nová Bodva, družstvo - Modernizácia živočíšnej výroby, technologická časť
Predmetom zákazky je obstaranie Fixačnej klietky pre mliekový dobytok s hydraulickým pohonom a Napájacie Žľaby v zmysle technickej špecifikácie a súťažných podkladov.

Predĺženie lehoty

07.10.2021
ID000953: Technológia pre presné poľnohospodárstvo - POLISCHO, s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie Technológie pre presné poľnohospodárstvo, konkrétne Prijímač pre automatické riadenie strojov počte 2 ks a Techniky pre presné poľnohospodárstvo v počte 1 ks v zmysle súťažných podkladov a zmluvy.


Predĺženie lehoty

06.10.2021
ID000989: Kŕmny a miešací voz s vyberacou frézou
Kŕmny a miešací voz s vyberacou frézou– 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev