Podopatrenie 4.1

26.05.2022
ID001079:Nákup poľnohospodárskej techniky
Teleskopický manipulátor 

20.05.2022
ID001078: Nákup poľnohospodárskej techniky
diskový podmietač

17.05.2022
ID001077: Fekálna cisterna a plošinový príves
Predmetom zákazky je zaobstaranie poľnohospodárskych strojov: fekálna cisterna – 1ks a plošinový príves – 2 ks

02.05.2022
ID001073: Autopilot RTK s HD kamerovým systémom
Predmetom zákazky je nákup 2 ks zariadenia autopilot RTK s HD kamerovým systémom

02.05.2022
ID001072: Investícia do obstarania technológie na znižovanie emisií skleníkových plynov v chovoch zvierat a na zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat
Obstaranie poľnohospodárskeho stroja - teleskopického manipulátora

28.04.2022
ID001071: Vertikálne silo na chladenie a uskladnenie mlieka vrátane systému predchladenia studničnou vodou
Vertikálne silo na chladenie a uskladnenie mlieka vrátane systému predchladenia studničnou vodou

27.04.2022
ID001069: Autopilot RTK s HD kamerovým systémom
Predmetom zákazky je nákup 2 ks zariadenia autopilot RTK s HD kamerovým systémom

Zrušené

13.04.2022
ID001068: Kultivačné kolesá
Predmetom zákazky sú kultivačné kolesá na traktor Fendt 720 S4

11.04.2022
ID001067: Kultivátor
Predmetom zákazky je kultivátor s aktívnym rotačným valcom a s hrotmi na vytrhávanie burín

04.04.2022
ID001064: Ťahaný postrekovač
Ťahaný postrekovač

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev