Podopatrenie 16.4 – 16.4

03.09.2021
ID: 000968 Marketing a propagácia
Propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s oživením novovzniknutého krátkeho dodávateľského reťazca

09.08.2021
ID: 000946 Marketing a propagácia
Tvorba webstránky s eshopom, Reklamná kampaň, Foto & video produkcia, Budovanie vzťahu s vernými zákazníkmi / Podporná predajná aktivita, Grafické práce, Agentúrne práce

18.05.2021
ID: 000803 Školenie
Profesionalita manažéra a efektívna komunikácia v tíme Vedenie a riadenie ľudí - I. Vedenie a riadenie ľudí - II. Efektívne pracovné stretnutia a porady Vedenie ľudí v procese zmeny - I. Vedenie ľudí v procese zmeny - II. Ako úspešne prijímať zmeny Predaj výrobkov Hygiena potravín Úspešný predajca Legislatíva v poľnohospodárstve Excel

18.05.2021
ID: 000802 Propagačné činnosti a marketing
Propagačné činnosti a marketing (v zmysle špecifikácie)

18.03.2021
ID: 000696 Marketing a propagácia
Tvorba webstránky, Reklamná kampaň, Foto & video produkcia, Budovanie vzťahu s vernými zákazníkmi / Podporná predajná aktivita, Grafické vizuály, Agentúrne práce

18.03.2021
ID: 000696 Marketing a propagácia
Tvorba webstránky, Reklamná kampaň, Foto & video produkcia, Budovanie vzťahu s vernými zákazníkmi / Podporná predajná aktivita, Grafické vizuály, Agentúrne práce

19.01.2021
ID: 000596 Propagačná činnosť a marketing podopatrenie 16.4_Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
Predmetom zákazky sú poskytnuté propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s podporou spolupráce pri produkcii, spracovaní a odbyte bryndze a parených syrov medzi partnermi Bryndziareň a syráreň s.r.o., Firma Gulik s.r.o., Ing. Vladimír Sedliak a Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žembeovciach.
Predĺženie lehoty

12.01.2021
ID: 000605 „Propagácia a marketing krátkeho dodávateľského reťazca – tlač a distribúcia letákov (novín)“
Predmetom zákazky je tlač propagačného materiálu v požadovanej kvalite a jeho následná neadresná distribúcia do domových listových schránok v obciach Slovenskej republiky podľa výberu obstarávateľa.

07.12.2020
ID:000596 Propagačná činnosť a marketing podopatrenie 16.4_Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
Predmetom zákazky sú poskytnuté propagačné činnosti a marketing pre realizáciu aktivít súvisiacich s podporou spolupráce pri produkcii, spracovaní a odbyte bryndze a parených syrov medzi partnermi Bryndziareň a syráreň s.r.o., Firma Gulik s.r.o., Ing. Vladimír Sedliak a Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žembeovciach.

04.12.2020
ID: 000593 Rekonštrukcia varne
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na rekonštrukciu varne

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev