Výzva č. 2008/PRV/03

17.03.2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

01.02.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o platbu z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 5.1.2 č. 2008/PRV/03

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev