Kontakty na Infocentrá

03.04.2023


Konzultačné hodiny pre prijímateľov sú v utorok a štvrtok od 13:00 do 15:00.

Odporúčame prijímateľom komunikovať prostredníctvom svojich stavovských organizácií (AKS, SPPK, ASIF, Vidiecka platforma ...), aby nedošlo k zbytočnému duplikovaniu dotazov a zahlteniu telefónnych liniek, čo by v konečnom dôsledku viedlo k znefunkčneniu pôvodného zámeru, ktorým je rýchle poskytnutie informácií čo najväčšiemu počtu prijímateľov.

Stavovské organizácie môžu kontaktovať priamo ústredie PPA.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF