Kolektívna zmluva

27.04.2021

Kolektívna zmluva na rok 2020 a 2021


14.12.2018

Kolektívna zmluva na rok 2019

08.01.2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

02.01.2017

Kolektívna zmluva na rok 2017

15.12.2015

Kolektívna zmluva na rok 2016

13.02.2015

Kolektívna zmluva na rok 2015

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev