16.02.2021 - 31.08.2021

  LEKS - na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť

LEKS - na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev