01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka

ZPZP - trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev