Aktuálne výzvy

29.09.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na náhradu škôd a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.64083(2021/XA). Výzva je otvorená od 29. septembra 2021 do 27. októbra 2021.
viac informácií
06.09.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat (KADÁVERY)

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.63660(2021/XA)  Výzva je otvorená od 06. septembra 2021 do 13. septembra 2021.
viac informácií
06.07.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o schválenie operačného programu organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny , že môžu predkladať predmetné žiadosti do 15. septembra 2021.
viac informácií
24.06.2021

Jednorazová banková záruka

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

24.06.2021

Dodatok k záručnej listine

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

24.06.2021

Bloková banková záruka

Výzva s neobmedzenou platnosťou

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

24.06.2021

Žiadosť o čiastočné uvoľnenie zábezpeky

Výzva s neobmedzenou platnosťou

24.06.2021

Žiadosť o blokovú hotovostnú zábezpeku

Výzva s neobmedzenou platnosťou

24.06.2021

Žiadosť o vratenie bankovej záruky

Výzva s neobmedzenou platnosťou

24.06.2021

Žiadosť o vratenie blokovej hotovostnej zábezpeky

Výzva s neobmedzenou platnosťou

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev