Technická pomoc

06.12.2016

Vyzvanie č. OPRH-TP-A3-2016-02, Aktivita 3

Vyzvanie aktualizované 06.05.2019 – Aktualizáciu č. 2 nájdete tu PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie č. OPRH-TP-A3-2016-02 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov
viac informácií
06.12.2016

Vyzvanie č. OPRH-TP-A4-2016-03, Aktivita 4

Vyzvanie aktualizované 06.05.2019 - Aktualizáciu č. 1 nájdete tu PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie č. OPRH-TP-A4-2016-03 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov
viac informácií
06.12.2016

Vyzvanie č. OPRH-TP-A5-2016-04, Aktivita 5

Vyzvanie aktualizované 06.05.2019 - Aktualizáciu č. 1 nájdete tu PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie č. OPRH-TP-A5-2016-04 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov
viac informácií
10.07.2017

Vyzvanie č. OPRH-TP-A6-2017-01, Aktivita 6

Vyzvanie aktualizované 06.05.2019 - Aktualizáciu č. 1 nájdete tu PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyzvanie č. OPRH-TP-A6-2017-01 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov
viac informácií
06.12.2016

Vyzvanie č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

Vyzvanie aktualizované 06.05.2019 - Aktualizáciu č. 1 nájdete tu PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie č. OPRH-TP-A7-2016-05 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov
viac informácií
06.12.2016

Vyzvanie č. OPRH-TP-A8-2016-06, Aktivita 8

Vyzvanie aktualizované 06.05.2019 - Aktualizáciu č. 1 nájdete tu PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie č. OPRH-TP-A8-2016-06 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov
viac informácií
26.07.2017

Aktualizácia č. 1 Vyzvania č. OPRH-TP-A3-2016-02, Aktivita 3

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci
viac informácií

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev