Usmernenia PPA

04.09.2015

Usmernenie č. 6 pre podopatrenie 6.4.

k výzve číslo 7/PRV/2015 k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti

31.08.2015

Usmernenie PPA č. 4/2015 pre podopatrenie 4.1.

k výzve číslo 6/PRV/2015 – aktualizácia č. 1, k časti C. Povinné Prílohy projektu pri podaní žiadosti.

14.07.2015

Usmernenie PPA č. 2/2015

k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev