Podopatrenie 4.2

29.06.2015

Príloha č. 3.1.13.1 k Formuláru ŽoNFP Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 7A

29.06.2015

Príloha č. 3.1.14 k výzve Formulár ŽoNFP oblasť 7B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.14.1 k Formuláru ŽoNFP Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 7B

29.06.2015

Príloha č. 3.2 k Vvýzve - Príručka pre žiadateľa

29.06.2015

Príloha č. 3.2.1 k Príručke

29.06.2015

Príloha č. 3.2.2 k Príručke

29.06.2015

Príloha č. 3.2.3 k Príručke

29.06.2015

Príloha č. 3.2.4 k Príručke

29.06.2015

Príloha č. 3.2.5 k Príručke

29.06.2015

Príloha č. 3.5 k Výzve Predb.informácia

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev