Podopatrenie 4.2

29.06.2015

Príloha č. 3.1.8.1 k Formuláru_ŽoNFP Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 4B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.9 k výzve Formulár ŽoNFP oblasť 5A

29.06.2015

Príloha č. 3.1.9.1 k Formuláru ŽoNFP Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 5A

29.06.2015

Príloha č. 3.1.10 k výzve Formulár ŽoNFP oblasť 5B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.10.1 k Formuláru ŽoNFP Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 5B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.11 k výzve Formulár ŽoNFP oblasť 6A

29.06.2015

Príloha č. 3.1.11.1 k Formuláru ŽoNFP Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 6A

29.06.2015

Príloha č. 3.1.12 k výzve Formulár ŽoNFP oblasť 6B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.12.1 k Formuláru ŽoNFP Tabulka body a nezamestnanosť oblasť 6B

29.06.2015

Príloha č. 3.1.13 k výzve Formulár ŽoNFP oblasť 7A

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev