PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV - Prílohy k opatreniu 15 Lesnícko environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

01.04.2015

Príloha M15 LEKS Zoznam CHVU

01.04.2015

Príloha M15 LEKS výpočty

01.04.2015

Príloha M15 LEKS certifikát

Prílohy k PRV - SEA PRV SR 2014_2020

01.04.2015

SEA PRV 2014-2020

01.04.2015

Vyhodnotenie pripomienok k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu PRV SR 2014 - 2020

01.04.2015

Zápisnica SEA verejné prerokovanie

19.03.2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)
Verzia z 1.3.2015

16.02.2015

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia - Rural Development Programme (National)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev