Verejné obstarávanie

 


 

20.12.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Upratovacia a čistiace služby v rámci RP PPA Žilina

12.12.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky : Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

12.12.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné vypracovanie záložných zmlúv v zmysle platnej legislatívy vzťahujúcej sa na predmetné záložné zmluvy

26.11.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Poradenské služby pri tvorbe Štúdie uskutočniteľnosti a CBA

09.11.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Kontrola investičných položiek vrátane fyzikálnych meraní pri kontrole opatrení PRV 2014-2020 zameraných na stavebnú činnosť- vzdelávanie pracovníkov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020

31.10.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexná kontrola rozpočtových nákladov žiadateľov/prijímateľov nenávratného finančného príspevku

13.08.2018

Výzva na predkladanie ponúk - OPRAVA

Predmet zákazky: Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 2014-2020 v oblasti verejného obstarávania v aplikačnej praxi

09.08.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 2014-2020 v oblasti verejného obstarávania v aplikačnej praxi

21.06.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Nákup spotrebného materiálu do laserových multifunkčných kopírovacích zariadení

16.04.2018

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku v rámci prešovského a košického kraja

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev