Verejné obstarávanie

 


 

17.07.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Priebežné vzdelávanie zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre implementáciu PRV SR 2014 - 2020 a Športový deň zamestnancov PPA

09.07.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenia Triumph Adler

14.06.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška – revízia elektrických zariadení

13.06.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Servis a prevádzka multifunkčných zariadení Triumph Adler

11.06.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Vykonanie certifikačného auditu na systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013

24.05.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Presun majetku (inventár, kancelársky nábytok a drobné elektro), manipulácia s nákladom

05.04.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

27.03.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Školenie na poskytovanie prvej pomoci

19.03.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel

28.02.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev