Aktuality

19.04.2010

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1. a 3.4.2.

PPA oznmuje žiadateľom v opatrení3.4.1. a 3.4.2., že z dôvodu disponibilných finančných prostriedkov, v uvedených opatreniach, aktualizovala zoznam žiadateľov ktorým PPA začne v najbližšej dobe pripravovať Zmluvy o poskytnutí nanávratného príspevku.
14.04.2010

Oznámenie

PPA oznamuje, že uverejnila uzverejnila zoznam úspešných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, ktorým PPA začne v najbližšej dobe pripravovať Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
08.04.2010

Podpora budovania programu IPA a implementačného systému v oblasti rozvoja vidieka - MN 08 IB AG 01

Dňa 17.3.2010 sa v Podgorici, Čierna Hora, za účasti ministra poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Čiernej Hory Milutina Simovića, zástupcu Delegácie EÚ v Čiernej Hore Nicolu Bertoliniho, zástupcov EK...
viac informácií
07.04.2010

Aktuálne informácie o opatreniach a podporách

Na stránke PPA v časti Správy sme uverejnili aktuálne informácie o opatreniach a podporách administrovaných PPA.
viac informácií
31.03.2010

Oznámenie k "Otázkam a odpovediam k PRV"

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v rámci súboru "Odpovede ku dňu 29.3.2010", uvedeného v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Otázky a odpovede k PRV, sa zmenila odpoveď na otázku č. 32.
viac informácií
29.03.2010

Oznámenie

PPA na www.apa.sk/sekcia organizácie trhu – živočíšne komodity uverejnila výzvu a metodický postup na predkladanie žiadostí o vyplatenie jednorazovej podpory na dojnicu pre rok 2010.
23.03.2010

Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010 (Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010.
viac informácií
23.03.2010

Oznámenie č. 34 zo dňa 23. marca 2010 (Leader)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA...
viac informácií
19.03.2010

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
viac informácií
19.03.2010

Oznámenie

PPA žiadateľom, že na www.apa.sk/Sekcia projektových podpôr/nájdu odpovede na svoje prípadné otázky v rámci rubrík PRV 2007 - 2013 a MAS Leader, ktoré bude PPA pravidelne dopĺňať.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF