Aktuality

18.02.2011

Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva

viac informácií
14.02.2011

Oznámenie

11.02.2011

Oznámenie

PPA uverejnila Výzvu na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na výber intervenčných skladov pre skladovanie masla a intervenčných skladov pre skladovanie sušeného odstredeného mlieka
01.02.2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že na základe nariadenia Komisie (ES) č. 68/2011 z 28. januára 2011 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa vopred sa vyhlasuje súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2011.

Viac informácií nájdete v časti Organizácia trhu – Živočíšne komodity – Skladovanie mäsa

24.01.2011

Oznámenie novozvoleným starostom obcí a primátorom miest

Pôdohospodárska platobná agentúra, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, upozorňuje všetkých novozvolených starostov obcí a primátorov miest, ktoré majú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku...
viac informácií
14.01.2011

Oznámenie

PPA uverejnila Metodický postup a prílohy pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu ŠKOLSKÉ OVOCIE pre školský rok 2010/2011
14.01.2011

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) zachytila v poslednom období "Potvrdenia o vyhodnotení žiadosti o nenávratný finančný príspevok" (ďalej "potvrdenia"), ktoré sú zasielané žiadateľom Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Tieto "potvrdenia" nie sú zasielané PPA, pričom majú uvedené neexistujúce podacie číslo, nie sú na oficiálnom hlavičkovom papieri PPA, chýba im pečiatka a podpis je nepravý. V prípade, ak sa k Vám takéto "potvrdenia" bez úradnej pečiatky PPA dostanú, bezodkladne nás prosíme informujte (resp. zašlite takéto podozrivé "potvrdenia" na PPA - kancelária generálneho riaditeľa, Dobrovičova 12, 81526 Bratislava).
13.01.2011

Oznámenie

PPA upozorňuje žiadateľov o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 na vystavenie "vzorov záložných zmlúv" z dôvodu aktualizácie zmlúv.
07.01.2011

Oznam

pre uchádzačov o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v programe školské ovocie na školský rok 2010/2011...
viac informácií
22.12.2010

Oznámenie č. 41 zo dňa 22.12.2010 (Metodický výklad Leader)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MP SR bol v časti PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE zverejnený Metodický výklad k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, k verzii 1.7. (RTF, PDF) Metodický výklad vymedzuje kapitolu 12. Vykonávanie zmien v rámci Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF