Zoznam schválených projektov

07.02.2017

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2016

29.06.2011

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2010

19.02.2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 18.02.2010

19.01.2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 18.01.2010

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev