Podopatrenie 7.4

11.09.2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 časť 2. zverejnené k 8.9.2017

11.07.2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4

30.06.2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev