29.11.2022

PPA PRIPOMÍNA POTRAVINÁROM, ŽE DO VÝZVY NA 10 MILIÓNOV SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ UŽ IBA DO ZAJTRA.

Bratislava: 29. november 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov, aby predložili žiadosti na opatrenie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine čo najskôr. Môžu tak urobiť už iba do zajtra 30. novembra 2022.

Žiadosti, ktoré splnia požadované kritériá, budú vyplatené ešte do konca roka 2022 pričom alokovaná suma na túto výzvu je 10 miliónov EUR.

Pripomíname, že žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci je potrebné predložiť prostredníctvom formulára, ktorý majú registrovaní žiadatelia v systéme ITMS2014+ k dispozícii na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.
Dôležité je, aby vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predložil spolu s povinnými prílohami:

  • elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom 

alebo

  • poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Žiadatelia musia doručiť PPA svoje žiadosti jedným z týchto spôsobov. Nestačí odoslať žiadosť v systéme ITMS2014+. 
Informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci môžu žiadatelia získať na PPA priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci na mailovej adrese docasnyramec@apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev