11.01.2008

Oznámenie


PPA oznamuje, že do 1. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na priemyselné využitie, ktorej uzávierka bola 9. januára 2008, bol prihlásený jeden uchádzač s ponukou v množstve 3 000,00 ton. Po predložení ponuky na Riadiaci výbor pre cukor do Bruselu nebola ponuka Slovenskej republiky akceptovaná.

Zverejnený Predajný zoznam je platný k nasledujúcemu uzávierkovému dňu.

Uzávierka predkladania ponúk do 2. čiastkovej verejnej súťaže bude 30. januára 2008 (streda) do 15.00 hod.

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev