27.10.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - rastlinné komodity - Intervenčný nákup obilnín uverejnila informácie týkajúce sa intervenčného nákupu obilnín v hospodárskom roku 2008/2009 v členení:
Metodický pokyn k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2008/2009,
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2008/2009,
Oznámenie pestovateľom kukurice na Slovensku

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev